HOSANGER MONTESSORISKULE

 

eit pedagogisk alternativ

- med fridom gjennom ansvar

Om undervisninga Ta kontakt

Logo kontakt

Kontakt

 Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om skulen. Ring 56191980, eller send mail. Sjå kontaktside for informasjon om mailadresser til alle tilsette.

Kontakt

Logo søknad

Skuleplass

Søknadsfristen for komande skuleår er 1. februar. Sjå meir informasjon i inntaksreglement og søknadsskjema.

Søknadsskjema finn du i lenkja under.

Søknadsskjema

 

Logo undervisning

Undervisning

Her kan du lese litt om undervisninga vår. Korleis me organiserer skuledagen og kva me vektlegg i skulekvardagen. 

Om undervisninga