Hosanger Montessoriskule

Hosanger Montessoriskule

Saman for ei bærekraftig framtid – handavtrykk som set spor

– fridom gjennom ansvar
– fysisk aktivitet
– aldersblanding