Skuledagen

Skuledagen

Skuledagen


Skulen er open frå 08.00 til 16.00 kvar dag. Undervisninga startar 08.45 og er ferdig 14.30.

Open skule og leksehjelp

Frå hausten 2018 vil det vere leksehjelp før open skule. Opningstidene vil då bli slik:

14.30-14.45: Matpause

14.45-15.15: Leksehjelp

15.15-16.00: Open skule

Pris

Open skule heil plass: 850,- pr mnd (syskenmoderasjon 50%)

Open skule korttidsplass, inntil 8 timar pr mnd: 400,- pr mnd

Search

Nye innlegg

Kategoriar

Arkiv