Hosanger Montessoriskule er open for alle som fyller vilkåra for inntak til offentleg grunnskule.

Søknadsfrist er 1. februar. I forkant av dette arrangerer skulen eit informasjonsmøte der me orienterer kort om montessoripedagogikken og skulekvardagen vår, samt viser døme på korleis elevane arbeider med materiell.

Skulen vil kort tid etter innmeldingsfristen sende ut brev med informasjon til alle søkjarane. Dei som har fått plass må bekrefte at dei takkar ja til plassen innan 1. mars. Søkjarar som ikkje har fått plass får tilbod om å stå på venteliste.

Ved ledig kapasitet vil det vere mogleg å tildele skuleplass heilt fram til skulestart. Ein bruker då vanleg søknadsskjema.

Skulepengar for skuleåret 2017/18:
Enkelt born: 1000,- pr mnd i 11 mnd
Sysken: 600,- pr mnd i 11 mnd

Leksehjelp:
Skulen har tilbod om gratis leksehjelp frå kl 14.45 - 15.15. Før dei byrjar, vil elevane få tilbod om mat.

Open skule:
Me har open skule frå 15.15 til 16.00.
Open skule heil plass: kr 1000,- pr mnd i 10 månader (syskenmoderasjon 50%)
Open skule korttidsplass, inntil 8 timar pr mnd: kr 600,- pr mnd i 10 månader

Pris på dagsopphald er kr 100,-

Søknadsskjema finn du ved å klikke på "Søknadsskjema" skriv ut skjema, fyll ut og send til:

Hosanger Montessoriskule
Hosanger
5282 Lonevåg

Har du spørsmål kan du kontakte skulen på telefon eller epost .