Hosanger Montessoriskule er open for alle som fyller vilkåra for inntak til offentleg grunnskule.

Søknadsfrist er 1. februar. I forkant av dette arrangerer skulen eit informasjonsmøte der me orienterer kort om montessoripedagogikken og skulekvardagen vår, samt viser døme på korleis elevane arbeider med materiell.

Skulen vil kort tid etter innmeldingsfristen sende ut brev med informasjon til alle søkjarane. Dei som har fått plass må bekrefte at dei takkar ja til plassen innan 1. mars. Søkjarar som ikkje har fått plass får tilbod om å stå på venteliste.

Skulepengar for skuleåret 2017/18:
Enkelt born: 1000,- pr mnd i 11 mnd
Sysken: 600,- pr mnd i 11 mnd

Open skule:
Me har open skule frå 14.30 til 16.00.
Open skule heil plass: 850,- pr mnd (syskenmoderasjon 50%)
Open skule korttidsplass, inntil 8 timar pr mnd: 400,- pr mnd
Søknadsskjema finn du ved å klikke på "Søknadsskjema" skriv ut skjema, fyll ut og send til:

Hosanger Montessoriskule
Hosanger
5282 Lonevåg

Har du spørsmål kan du kontakte skulen på telefon eller epost .