Montessoripedagogikken er utbredt over store deler av verden, fra den enkleste landsbyskole i Afrika til de mer velstående skoler i vesten. Materiell og metode er det samme. SOS-barnebyer driver sine skoler for de minste barna etter montessorimetoden. I Norge har vi hatt montessoribarnehager siden 1969 og montessoriskoler siden 1989.

Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljø og gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi. Barnets absorberende sinn, de sensitive periodene, behovet for frihet og selvstendighet, og behovet for mestringsfølelse er fundamenter i den pedagogiske filosofien som en montessoribarnehage og -skole er basert på.

"Hjelp meg til å hjelpe meg selv" er en Montessoritanke som baserer seg på det faktum at ingen kan lære en annen noe. Hvert individ trenger hjelp for å kunne lære, men selve innlæringen må hver og en klare på egen hånd.

Besøker du en Montessoriklasse i grunnskolen møter du et miljø uten kateter og tradisjonelle skolebenker og uten fast skjema. I stedet finner du et rikelig arbeidsmateriale på hyller og i barnevennlig høyde, og barn i ulike aldre som alle arbeider med noe, alene, to og to eller i gruppe. Ved arbeidsbord eller på gulvet. Friheten til å handle selvstendig på eget initiativ innebærer at barna kan holde på med sine oppgaver så lenge de ønsker. Et barn får konsentrere seg om et emne en hel dag eller en uke. I en Montessorigruppe føler barna at de arbeider for sin egen skyld, ikke for lærerens. Følelsen av å lykkes i noe man selv har valgt skaper arbeidsglede og oppmuntring!