Klassedeling:
Hosanger Montessoriskule har i år 46 elevar fordelt på 1. – 7.klasse. Elevane arbeider i storgruppe, i aldersblanda smågrupper og indviduelt.

Kontaktlæraransvaret er fordelt på 2 lærarar. Ingebjørg Monstad og Åse Bergheim.

Opningstider:
Skulen er open frå 08.00 til 16.00 kvar dag.
Undervisninga startar 08.45 og er ferdig 14.30.

 

Open skule:
Me har open skule frå 14.30 til 16.00.

Takstar frå hausten 2015:
Open skule heil plass: 850,- pr mnd (syskenmoderasjon 50%)
Open skule korttidsplass, inntil 8 timar pr mnd: 400,- pr mnd

 

Skuledagen vår:
Skulen har ikkje timeplan tilsvarande det dei har i offentleg skule. Skuledagen er delt inn i to lengre arbeidsøkter og ein lang pause midt på dagen. Elevane får tilbod om frukt både i fyrste og andre arbeidsøkt, samt drikke når dei føler for det.

Elevane får gratis lunsj på skulen kvar dag og kan bestille mjølk om dei ynskjer det. Ein dag i veka får elevane varm mat.

Etter lunsj har elevane ein time utetid med frileik på skulen sitt uteområde.

Fyrste arbeidsøkt: 8.45 – 11.45
Andre arbeidsøkt: 12.45 – 14.30