Søknad om permisjon

Søknad om permisjon

Søknad om permisjon

Her vil du snart som føresett kunne søkje om permisjon frå undervisning. Søknad om permisjon skal vere skriftleg og i god tid før fråværet. Fram til skjema er klart må du søkje ved å sende søknad til skulen til kontor@hosanger.no, eller du kan sende med eleven.