Tilsette

Tilsette

Tilsette

Skuleåret 2018/19 har me desse tilsette:

Linda Nordstrand

Rektor

Tlf. 56 19 19 80
E-post: linda@hosanger.no

Laila Fanebust Helle

Ass. rektor

Tlf. 56 19 19 80
E-post: laila@hosanger.no

Laila Borge

Kontormedarbeidar

Tlf. 56 19 19 80
E-post: kontor@hosanger.no

Ingebjørg Monstad

Lærar

Tlf. 56 19 19 80
E-post: ingebjorg@hosanger.no

Trine Birkeland Bysheim

Lærar

Tlf. 56 19 19 80

E-post: trine@hosanger.no

Eline Sundal

Lærar musikk

Tlf. 56 19 19 80

Inge Rune Fanebust

Sløydlærar

Tlf. 56 19 19 80

Amanda Helle

Lærar

Tlf. 56 19 19 80

Terje Fanebust

Lærar

Tlf. 56 19 19 80

Bente Bysheim

Assistent

Tlf. 56 19 19 80

Christine Nilsen

Assistent

Tlf. 56 19 19 80

Tone Solberg Loftås

Assistent

Tlf. 56 19 19 80

Amalie Nielsen

Assistent/lærar

Tlf. 56 19 19 80

Agnieszka Choroszucha

Reinhald

Tlf. 56 19 19 80

Search

Nye innlegg

Kategoriar

Arkiv