• Montessori

  Maria Montessori såg det som læraren si oppgåve å assistere barn og unge i å skape ei verd som er bærekraftig.

 • Kontaktskjema administrasjon

  Epost: kontor@hosanger.no
  Tlf: 56191980

 • Om skulen

  Hosanger Montessoriskule starta opp i 2003, og har godkjenning for 63 born frå 1.-7. trinn.

 • Elevinntak

  Hosanger Montessoriskule er for deg som ynskjer eit pedagogisk alternativ med fokus på heilskapleg utdanning, der barnet står i sentrum.

Kvifor velje Montessoripedagogikk?

Erfaringar med Hosanger Montessoriskule