Skulen er open frå 08.00 til 15.15 kvar dag. Undervisninga startar 08.45 og er ferdig 14.30.

Open skule og leksehjelp

Frå hausten 2020 vil det vere leksehjelp etter at skuledagen er ferdig kl 14.30. Opningstidene vil då bli slik:

14.30-14.45: Matpause

14.45-15.15: Leksehjelp