Tilsette

Laila Fanebust Helle

Rektor

e-post: laila@hosanger.no

mobil: 95 72 88 94

Laila Borge

Kontormedarbeidar

e-post: kontor@hosanger.no

mobil: 99 37 54 65

Linda Nordstrand

Gruppeleiar og lærar i gruppe 1

e-post: linda@hosanger.no

Åse Bergheim

Gruppeleiar og kontaktlærar i gruppe 2

e-post: ase@hosanger.no

Ingebjørg Monstad

Kontaktlærar i gruppe 1

e-post: ingebjorg@hosanger.no

Line Silvia Lacroise

Lærar i gruppe 2

e-post: line@hosanger.no

Trine Bysheim

Lærar i gruppe 2

e-post: trine@hosanger.no

Tone Solberg Loftås

Assistent og lærarvikar gruppe 2

Christine Merkesvik

Assistent i gruppe 1

Ansvarleg for open skule

Bente Bysheim

Assistent i gruppe 1

Agnieszka Choroszucha

Reingjeringsansvarleg

Ida Helen Fedje Mjelde

Vikar gruppe 2