Tilsette

Linda Nordstrand

Rektor

E-post: linda@hosanger.no

Mobil: 474 15 952

 

Laila Fanebust Helle

Assisterande rektor

E-post: laila@hosanger.no

Mobil: 95 72 88 94

Laila Borge

Kontormedarbeidar

e-post: kontor@hosanger.no

mobil: 99 37 54 65

Åse Bergheim

Kontaktlærar

e-post: ase@hosanger.no

Ingebjørg Monstad

Kontaktlærar 

e-post: ingebjorg@hosanger.no

Trine Bysheim

Lærar i gruppe 2

e-post: trine@hosanger.no

Tone Solberg Loftås

Assistent

Assistent open skule

Christine Nilsen

Assistent

Ansvarleg for open skule

Bente Bysheim

Assistent i gruppe 1

Agnieszka Choroszucha

Reingjeringsansvarleg